Oruç
Allah’ın buyrukları ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri bütün...